Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-843/20

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Obvestilo o prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe KS NALOŽBE d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, Pravil Ljubljanske borze ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je s strani INTERKAPITAL vrijednostni papiri d.o.o., Masarykova 1, Zagreb, Hrvaška dne 17. 12. 2020 prejela prevzemno ponudbo in prospekt prevzemnika KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper (Prevzemnik) za odkup delnic družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 2225727 (Ciljna Družba) z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 (Delnice Ciljne Družbe).

Prevzemna ponudba in prospekt sta v priponki tega obvestila.

Prevzemna ponudba za Delnice Ciljne Družbe s strani Prevzemnika je bila tudi objavljena dne 17. 12. 2020 v časopisu Delo. Prevzemnik za plačilo ene delnice z oznako KSFR ponuja plačilo v višini 1,00 EUR.

Prevzemnik je Ciljno družbo tudi obvestil, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) dne 16. 12. 2020 izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo za 7.909.878 navadnih kosovnih delnic istega razred z glasovalno pravico oznake KSFR, zmanjšano za 6.884.228 delnic oznake KSFR, ki jih ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 1.025.650 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake KSFR ciljne družbe KS NALOŽBE, D.D., Dunajska cesta 9, Ljubljana.

To obvestilo skupaj z prevzemno ponudbo in prospektom bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 17. 12. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 17.12.2020