Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-13/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija - povečanje števila obveznic RS85 - izpolnitev odložnega pogoja

Odložni pogoj za povečanje števila obveznic z oznako RS85 izdajatelja Republika Slovenija je izpolnjen, zato se z dnem 13. 1. 2021 v Segmentu obveznic na borznem trgu poveča število obveznic z oznako RS85, skladno z obvestilom borze št.: PAL-7/21, objavljenim na: https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=73625.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 12.01.2021