Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-1/21

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Revidirano konsolidirano poročilo skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2020

Celotno revidirano konsolidirano poročilo skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d za leto 2020 je vključeno v priloženem dokumentu, objavljeno tudi na spletni strani www.salus.si. Dokument je dostopen na vpogled tudi na sedežu družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00 uro od vključno dneva objave tega poročila do vključno dneva skupščine v tajništvu uprave.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 15.03.2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 15.03.2021