Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-222/21

DATALAB, d.d., Ljubljana

Obvestilo o prodaji 65.000. licence PANTHEON

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Datalab Tehnologije d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Datalab Tehnologije d. d., vodilno slovensko podjetje za razvoj poslovno informacijskih sistemov, je dne 16.4.2021 dobilo že 65.000. uporabnika poslovnega programa PANTHEON. Od prelomnice 60.000 uporabnikov je minilo dobro leto. PANTHEON skupnost uporabnikov poslovnih programov je tako najmočnejša v regiji.

 

V zadnjih 23-ih letih smo prvi ponudili Windows poslovni program, prvi ponudili uporabnikom obširna pisna in video navodila, ki jih sproti dopolnjujemo in posodabljamo, prvi začeli s promocijo eRačunovodstva in prvi, ki smo že leta 2010 na trg lansirali poslovni program v Oblaku ter ga v partnerstvu z nacionalnimi Telekomi razširili v regiji. V zadnjih letih pa največji poudarek dajemo razvoju orodij za digitalizacijo malih in srednjih podjetij, kar se nam je izredno obrestovalo v trenutnih razmerah, ko se je način dela preselil na daljavo.

 

Prepričani smo, da je strmo naraščajoče število uporabnikov odsev predanosti podjetja inovacijam in lajšanju podjetniškega vsakdana.        

 

Sporočilo bo objavljeno v sistemu SEONet in na spletnih straneh družbe (www.datalab.si) od 16.04.2021 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Upravni odbor družbe Datalab Tehnologije d.d.

Datum: 16.04.2021