Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
AR-15/21

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Revidirano letno konsolidirano poročilo družbe KS Naložbe d. d. za leto 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba KS Naložbe d.d. objavlja Revidirano letno konsolidirano poročilo za leto 2020.

Nadzorni svet KS Naložbe d.d. je na seji 20. 4. 2021 potrdil revidirano letno konsolidirano poročilo skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Poročilo je v uradnem ESEF formatu in predstavlja izpolnitev obveze razkritja letnega poročila v skladu s prvim odstavkom 134. člena ZTFI – 1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815.

Družba KS Naložbe d.d. je dodatno pripravila neuradno različico revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 2020 v obliki PDF, ki je objavljeno na spletni strani družbe v rubriki druga obvestila / letna poročila.

 

Poročilo bo objavljeno na spletni strani družbe (www. https://www.ks-nalozbe.com/) od 21. 4. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Uprava
Datum: 21.04.2021