Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
AR-16/21

LUKA KOPER, d.d., Koper

Letno poročilo 2020

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, veljavne zakonodaje in skladno s finančnim koledarjem družba Luka Koper, d. d., objavlja revidirano Letno poročilo 2020 Skupine Luka Koper in Luke Koper, d.d.

Informacija bo od 23.4.2021 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 23.04.2021
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2020