Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-299/21

Union Hotels Collection d.d.

Izjava o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi  70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),  24. člena Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana ter določil Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, družba Union Hotels Collection d.d. objavlja Izjavo o skladnosti z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Sporočilo bo od  dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let) objavljeno tudi na spletnih straneh družbe https://www.uhcollection.si/sl/.

 

Glavna izvršna direktorica
Tjaša Telič Goršič

Datum: 04.05.2021
Pripeti dokumenti:  Izjava o skladnosti s kodeksom