Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-302/21

LUKA KOPER, d.d., Koper

Izvolitev predstavnika zaposlenih v nadzorni svet družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Zainteresirano javnost obveščamo, da je Svet delavcev družbe Luka Koper, d.d. za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu družbe Luka Koper, d.d. izvolil Mladena Jovičiča. Izvoljenemu predstavniku je novi štiriletni mandat pričel teči z dnem 8.4.2021.

Sporočilo bo od 4.5.2021 dalje objavljeno na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 04.05.2021