Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-300/21

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d.

Objava zahteve za dopolnitev dnevnega reda 38. redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

Na podlagi določil 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. in določil ZGD-1 Deželna banka Slovenije d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Deželna banka Slovenije d. d., na podlagi določil 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 38. redne skupščine banke, ki jo je dne 3. 5. 2021 prejela od delničarja Kapitalska zadruga z.b.o..

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda k predlogom sklepov 38. redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. je priložena v pripetem dokumentu.

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda k predlogom sklepov 38. redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d. je na vpogled delničarjem na sedežu Deželne banke Slovenije d. d. pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino kot tudi tudi na spletnih straneh AJPES-a in na spletnih straneh banke www.dbs.si, najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljana, 4. 5. 2021

 

Deželna banka Slovenije d.d.

Uprava banke

Datum: 04.05.2021