Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-308/21

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalnica Triglav obvešča, da bo pričela z organiziranim zbiranjem pooblastil delničarjev za glasovanje na 46. skupščini delničarjev zavarovalnice, ki bo potekala 25. 5. 2021. Ta način glasovanja na daljavo preko pooblaščencev omogoča svojim delničarjem že vrsto let, tudi letos pa je še dodatno priporočljiv zaradi epidemiološke situacije. Pooblaščenci za zbiranje pooblastil bodo:

  • Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav od leta 2013,
  • Uroš Ivanc, član uprave Zavarovalnice Triglav od leta 2014,
  • Tadej Čoroli, član uprave Zavarovalnice Triglav od leta 2014,
  • Peter Celar, upokojenec, član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, predstavnik delavcev, z mandatom od leta 2011.

Delničarji Zavarovalnice Triglav bodo predvidoma od ponedeljka, 10. 5. 2021 dalje, prejeli na svoj naslov individualizirano prijavo s pooblastilom, na kateri bodo lahko izbrali pooblaščenca, ki bo glasoval skladno z njihovo voljo. Podpisano in izpolnjeno prijavo s pooblastilom je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana najkasneje do  petka, 21. 5. 2021.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 7. 5. 2021  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 07.05.2021
Pripeti dokumenti:  Pismo uprave