Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-355/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka, d. d., Novo mesto v prvem četrtletju 2021

Na podlagi  26. člena Pravil Ljubljanske borze d.d. družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2021.


Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 20. 5. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 20.05.2021