Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-373/21

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Objava sklica 39. skupščine delničarjev

Na podlagi določil statuta in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d. d.) objavlja sklic 39. seje skupščine delničarjev, ki bo v sredo, 23. 6. 2021 ob 11.00 uri v prostorih sedeža družbe, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana ter obrazložitev predlogov sklepov.

Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov so objavljeni v obliki poslanega priporočenega pisma vsem delničarjem in na spletnih straneh družbe na naslovu: http://www.sij.si/, kjer so objavljene tudi ostale informacije za delničarje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d. d., Ljubljana www.sij.si še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SIJ d.d.
Datum: 21.05.2021