Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-374/21

LUKA KOPER, d.d., Koper

Objava nasprotnih predlogov in zahteve za dopolnitev dnevnega reda 34. skupščine delničarjev družbe

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje uprava družbe Luka Koper, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določil 3. odstavka 298. člena in 1. odstavka 300. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Luka Koper, d.d., objavlja:

  • nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1 pod 3. točko dnevnega reda 34. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 29. 6. 2021, kakor ga je v zakonskem roku dne 14. 5. 2021 zahteval delničar VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev;
  • nasprotni predlog k predlogom sklepov 3.1, 3.2 in 3.3 pod 3. točko ter zahtevo za dopolnitev z novo 9. točko dnevnega reda 34. skupščine delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 29. 6. 2021, kakor ju je v zakonskem roku dne 20. 5. 2021 v svojem imenu zahteval Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, ki je imetnik 1.557.857 delnic, kar predstavlja 11,13% osnovnega kapitala družbe, in v imenu delničarja Republike Slovenije, ki je imetnica 7.140.000 delnic, kar predstavlja 51% osnovnega kapitala družbe.

Na podlagi določil 4. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družb uprava družbe Luka Koper, d.d., objavlja čistopis dnevnega reda za 34. skupščino delničarjev družbe LUKA KOPER, d.d., ki bo 29. 6. 2021.

Informacija bo od 21.5.2021 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 21.05.2021