Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-393/21

LUKA KOPER, d.d., Koper

Nerevidirano poročilo o poslovanju januar – marec 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Luka Koper, d. d. objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d.d. v obdobju januar – marec 2021.

Prvi kvartal v znamenju rasti                       

Mesečni rekord v pretovoru kontejnerjev, ki smo ga zabeležili marca, je bil znanitelj dobrih poslovnih rezultatov prvega trimesečja. Čeprav se na določenih segmentih poslovanja še vedno poznajo posledice pandemije, so finančni rezultati Skupine, glede na lansko obdobje in glede na letošnji načrt, zelo dobri oziroma v porastu. Skupina je v prvem kvartalu dosegla čiste prihodke od prodaje v višini 57,5 milijona evrov, kar je 2,3 milijona več kot v enakem obdobju lani. Rast prihodkov je posledično vplivala tako na rast poslovnega izida od poslovanja kot na rast čistega poslovnega izida, ki je z 8,6 milijona evrov za 15 odstotkov presegel rezultat lanskega obdobja.

V družbi smo izjemno zadovoljni z rezultati pretovora na kontejnerskem terminalu, saj smo v enotah TEU zabeležili kar 12 odstotno rast v primerjavi z lanskim obdobjem in to kljub kaotičnim razmeram na globalni ravni, saj se panoga še vedno sooča z nerednimi ladijskimi prevozi kontejnerjev, pomanjkanju praznih kontejnerjev in posledicami enotedenskega zaprtja Sueškega prekopa marca zaradi nasedle ladje. Kontejnerji so tudi najbolj vplivali na skupni pretovor v pristanišču, ki je v prvih treh mesecih znašal dobrih petih milijonov ton, kar predstavlja štiri odstotke manj kot lani. Največji upad beležimo pri tekočih tovorih, predvsem na področju letalskega goriva, saj je pandemija najbolj prizadela letalski promet, ter pri razsutih tovorih, zaradi trenda dekarbonizacije.

Lanskoletni upad pretovora vozil, ki se je sicer že v drugi polovici leta postopno vračal v normalne tire, je bil v prvih treh mesecih letošnjega leta za štiri odstotke višji kot v enakem obdobju lani oziroma v enakem obseg kot v obdobju januar – marec 2019. K nadaljnji rasti pretovora vozil bodo vsekakor pripomogle nove pridobitve: nova garažna hiša, ki smo jo predali namenu pred dnevi in nov privez za ro–ro ladje, ki smo ga pridobili sredi lanskega leta.

Tudi sicer se naložbeni cikel približuje vrhuncu. V prvih treh mesecih leta smo v nepremičnine in opremo vložili dobrih 18 milijonov evrov, kar vključuje tudi nov, že tretji kamionski vhod v pristanišče in nov bencinski servis. V prihodnjih tednih bomo predali namenu tudi podaljšano operativno obalo kontejnerskega terminala, kar predstavlja prvo fazo podaljšanja prvega pomola za 100 metrov. Gre za najpomembnejši investicijo, tako s finančnega kot strateškega vidika, ki bo zagotovila pogoje za nadaljnjo rast kontejnerskega prometa.

Informacija bo od 28.5.2021 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si

Uprava družbe
Datum: 28.05.2021