Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-399/21

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d.

Objava sklepov 38. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

Deželna banka Slovenije d. d. objavlja sklepe 38. Redne skupščine DBS

Deželna banka Slovenije d. d. objavlja sklepe 38. Redne skupščine, ki je bila v petek, 28. maja 2021, s pričetkom ob 9. uri.

Sklepi skupščine so na voljo v priponki. 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh AJPES-a in Ljubljanske borze ter na spletni strani Deželne banke Slovenije d.d., www.dbs.si, najmanj 5 let od datuma objave. 

Datum: 31.05.2021