Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-176/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Sprememba izdajatelja obveznic z oznako GHU1

Z dnem 8. 6. 2021 se zaradi spremembe naziva izdajatelja obveznic z oznako GHU1 (ISIN SI0032104000) v trgovalnem sistemu izvedejo naslednje spremembe podatkov o obveznicah, ki so uvrščene na organiziran trg - Trg obveznic:

 

Izdajatelj:

EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. (prej Union Hotels Collection d.d.)

Poslovni naslov:

Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana

Naziv vrednostnega papirja:

EQUINOX, OBVEZNICE 1. IZDAJE 24/06/2023

FISN:

EQN/3.40 BD 20230624 UNSEC

Razlog:

Pri oddelitvi družbe Union Hotels Collection d. d. se obveznice GHU1 prenesejo na novoustanovljeno družbo EQUINOX NEPREMIČNINE d. d.

Druge informacije

Dostopne na SEOnet objavi: https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=73889

 

Ostali podatki o obveznicah z oznako GHU1 v trgovalnem sistemu ostajajo nespremenjeni.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 08.06.2021