Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-449/21

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Imenovanje predsednika Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., se je dne 18. 6. 2021 prvič sestal v novi sestavi in na seji imenoval Andreja Andoljška za predsednika Nadzornega sveta zavarovalnice.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav www.triglav.eu, od 18. 6. 2021  dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Datum: 18.06.2021