Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-458/21

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 39. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja sklepe 39. skupščine delničarjev, ki je zasedala danes, dne 23. 6. 2021.

Obvestilo o sprejetih sklepih 39. seje skupščine se nahaja v pripetem dokumentu.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d. na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe SJ d.d.
Datum: 23.06.2021
Pripeti dokumenti:  Sklepi 39. skupščine SIJ d.d.