Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-469/21

LUKA KOPER, d.d., Koper

Obvestilo o sprejetih sklepih 34. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 34. seje skupščine delničarjev družbe Luka Koper, d.d. z dne 29.6.2021.

Informacija bo od 29.6.2021 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 29.06.2021
Pripeti dokumenti:  Obvestilo o sprejetih sklepih