Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-473/21

LUKA KOPER, d.d., Koper

Sklic na dokument: Obvestilo o sprejetih sklepih 34. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje družba objavlja še notarski zapisnik skupščine 34. skupščine delničarjev.

Informacija bo od 29.6.2021 dalje objavljena na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 29.06.2021
Pripeti dokumenti:  Notarski zapisnik