Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-480/21

REPUBLIKA SLOVENIJA

Objava ponudbenega dokumenta za 1. izdajo obveznice RS88

Zadevni ponudbeni dokument se nahaja v prilogi.

Maja Praprotnik Zupan,
vodja Sektorja za izvrševanje
transakcij in za upravljanje likvidnosti
Datum: 02.07.2021