Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-503/21

KRKA, d. d., Novo mesto

Obvestilo o sklepih 27. skupščine delničarjev Krke, d. d., Novo mesto

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in 152. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov uprava družbe objavlja sklepe 27. redne skupščine delničarjev Krke, d. d., Novo mesto.

Sprejeti sklepi 27. redne skupščine družbe se nahajajo v prilogi.
 

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 9. 7. 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Krka, d. d., Novo mesto
Datum: 09.07.2021