Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-507/21

LUKA KOPER, d.d., Koper

Imenovanje predsednika nadzornega sveta družbe Luka Koper, d. d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d. in veljavne zakonodaje družba Luka Koper, d. d. objavlja naslednje sporočilo:

Luka Koper, d. d., obvešča zainteresirano javnost, da se je danes sestal nadzorni svet družbe v prenovljeni sestavi, potem ko je skupščina družbe 29.6.2021 imenovala pet novih članov, ki, ki so nadomestili prejšnje, ki jim je potekel mandat. Na današnji seji so člani nadzornega sveta za predsednika izbrali Francija Matoza, za namestnico predsednika pa Nevenko Črešnar Pergar.

Nadzorni svet družbe je na današnji seji formiral tudi novo komisijo v okviru nadzornega sveta – komisijo za strateški razvoj, ki bo delovala poleg revizijske, kadrovske in poslovne komisije.

Informacija bo od 12.7.2021 dalje, za obdobje najmanj 5 let objavljena tudi na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Uprava družbe
Datum: 12.07.2021