Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-514/21

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Sklic 28. seje skupščine družbe Terme Čatež d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, objavlja:

Družba Terme Čatež d.d. objavlja sklic 28. redne seje skupščine družbe delničarjev družbe Terme Čatež d.d., ki bo v četrtek, 19. avgusta 2021, ob 13. uri, na sedežu družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi.

To sporočilo je dne 16.07.2021 objavljeno tudi v časopisu Dnevnik. Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, prav tako na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

O podjetju – Medijsko središče – Sporočila za javnost

Uprava družbe
Datum: 16.07.2021
Pripeti dokumenti:  Sklic skupščine