Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-220/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Uvrstitev in začetek trgovanja z zakladnimi menicami TZ191 in SZ124 izdajatelja Republika Slovenija

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

Oznaka:

TZ191

SZ124

ISIN koda:

SI0002502944

SI0002502951

CFI koda:

DYZTXR

DYZTXR

FISN koda:

RS/DISC TB 20211014 GOVT GTD

RS/DISC TB 20211230 GOVT GTD

Mesto trgovanja:

XLJU

XLJU

Segment borznega trga:

Trg obveznic – zakladne menice

Število:

93.000

99.000

Skupna nominalna vrednost (EUR):

93.000.000,00

99.000.000,00

Datum izdaje v KDD, d. d.:

15. 7. 2021

15. 7. 2021

Datum uvrstitve na borzni trg:

19. 7. 2021

19. 7. 2021

Začetek trgovanja:

19. 7. 2021

19. 7. 2021

Datum zaustavitve in umika  iz trgovanja na borznem trgu:

12. 10. 2021

28. 12. 2021

Datum zapadlosti:

14. 10. 2021

30. 12. 2021

En lot:

Apoen 1.000,00 EUR

Apoen 1.000,00 EUR

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

Tečaj zakladnih menic:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti zakladne menice

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 15.07.2021