Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-224/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

AG d.o.o. – ustavitev trgovanja in umik delnic z oznako AGOG

Izdajatelj:

AG d.o.o.

Naslov:

Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik

Ime instrumenta:

AG, G

Mesto trgovanja:

XLJM

Segment:

Trg SI ENTER – podsegment DELNICE SLOVENIJA

Oznaka:

AGOG

Vrsta delnic:

Redne imenske nominalne

ISIN koda:

SI0031110743

CFI koda:

ESVUFR

LEI:

74780000B0LHDRB36C37

Datum ustavitve:

20. 7. 2021

Trajanje ustavitve:

Do umika s trga

Datum umika:

21. 7. 2021

Pojasnilo:

Izbris delnice iz centralnega registra

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 20.07.2021