Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-518/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Poročilo izrednega člana uprave Mercatorja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba Poslovni sistem Mercator, d. d., je danes, 20. 7. 2021, na spletni strani družbe objavila Poročilo o vseh poslih, sklenjenih z večinskim lastnikom družbo Agrokor, d. d., in z njim povezanimi družbami za obdobje od 1. 2. 2021 do 19. 5. 2021. Poročilo se nahaja na naslednji povezavi: https://www.mercatorgroup.si/assets/Za-vlagatelje/Izredna-porocila/01-02-2021-19-05-2021-Lex-Mercator-Porocilo-Objava.pdf

Poročilo izrednega člana uprave je pripravljeno v skladu z Zakonom o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo.

Poročilo ugotavlja, da je Mercator v obdobju poročanja nadaljeval z načinom poslovanja z družbo Agrokor, d. d., in z njim povezanimi družbami, ki jasno sledi zakonskim določilom po Zakonu o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo (ZIČUDSP).

Mercator je tudi v omenjenem obdobju sledil zavezam, ki izhajajo iz Pogodbe o izvedbi finančnega prestrukturiranja Mercatorja in Pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe Poslovni sistem Mercator, d. d.

Poročilo izrednega člana Mercatorjeve uprave bo po Zakonu o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo objavljeno od 20. 7. 2021 za obdobje najmanj 5 let na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si

Poslovni sistem Mercator, d. d.
Uprava
Datum: 20.07.2021