Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-521/21

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Izvolitev predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta Save Re

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Dne 20. 7. 2021 so člani nadzornega sveta Save Re, d.d., na ustanovni seji izmed sebe za predsednika nadzornega sveta izvolili Davorja I. Gjivoja jr., za njegovega namestnika pa Keitha W. Morrisa.

 

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 20. julija 2021 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Sava Re, d.d.
Datum: 20.07.2021