Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-524/21

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS Naložbe d.d. z dne 22. 7. 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe skupščine delničarjev družbe KS NALOŽBE d.d., Ljubljana z dne 22. 7. 2021.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 22. 7. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

 

Uprava
Datum: 22.07.2021
Pripeti dokumenti:  Poročilo o sklepih