Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-579/21

Nika d.d., Brežice

Objava sklepov 82. seje NS

Na 82. seji NS NIKA d. d., ki je bila v torek, 24. 8. 2021 ob 17.00 uri na Krivcu 75 v Ljubljani, so se člani nadzornega sveta:

  1. seznanili s trimesečnim poročilom za leto 2021
  2. seznanili s polletnim poročilom za leto 2021

 

Polletno poročilo za leto 2021 je v pripetem dokumentu.
Dne 25. 8. 2021, bo obvestilo objavljeno tudi na naši spletni strani: www.nikadd.si.

Datum: 25.08.2021