Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-242/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Webcast Ljubljanske borze

'Predstavitev slovenskih borznih družb'

V torek, 31. avgusta 2021, je Ljubljanska borza v partnerstvu z Wood & Co. preko spletne platforme GoToWebinar organizirala drugi letošnji Webcast v sklopu predstavitve slovenskih borznih družb. Zaradi dobrega odziva investitorjev na tovrstne dogodke, ki so bili organizirani, se je povabilu odzvalo pet družb Prve kotacije: SavaRe, d. d. Ljubljana; Triglav Skupina; Krka d.d., Novo mesto; NLB d. d. in Petrol d. d., Ljubljana.

Glede na skrbno usklajen datum dogodka so bili obravnavana tema poslovni rezultati družb za prvo polletje 2021. Webcast je s svojo predstavitvijo otvoril g. Uroš Ivanc, član uprave in CFO Triglav Group. Za njim je rezultate poslovanja družbe Sava Re, d. d., predstavila ga. Polona Pirš Zupančič, članica uprave. Naslednji je poslovanje družbe Krka d. d., Novo mesto, predstavil David Bratož, član uprave. Sledila je predstavitev s strani g. Blaža Brodnjaka, Predsednika uprave NLB d.d; kot zadnji je poslovanje v prvem polletju 2021 družbe Petrol, d. d., Ljubljana predstavil Matija Bitenc, član uprave in CFO.

V treh urah se je zvrstilo pet izredno zanimivih predstavitev poslovanja najboljših družb Prve kotacije Ljubljanske borze. Predstavniki družb so pa vsaki posamezni predstavitvi družbe odgovarjali na vprašanja investitorjev. Nabor vprašanj je bil izredno zanimiv in obenem obsežen ter je nakazoval, da so slovenske borzne družbe v svetovnem merilu dobro poznane ter zanimive za tuje investitorje.

Dogodek je bil, z vidika prijavljenih investitorjev, izjemno uspešen, saj smo zabeležili skupno preko 170 registriranih investitorjev od tega kar 79 mednarodnih, iz 20 različnih držav. Prisotni so bili investitorji iz Avstrije, Bahami, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Estonije, Finske, Kosova, Litve, Makedonije, Črne Gore, Rusije, Srbije, Švedske, Švice, Turčije, Velike Britanije, ZDA in Slovenije. Po sestavi in aktivni participaciji investitorjev sodeč je interes za udeležbo na takšnih dogodkih tudi iz tujine velik, zato bomo tudi v prihodnje organizirali takšna in podobna srečanja, katerih glavni namen je združevanje slovenskih delniških družb z različnimi deležniki investicijskega okolja.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 01.09.2021