Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-259/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. – uvrstitev komercialnih zapisov z oznako ENU02

Izdajatelj:

JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.

Naslov:

Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana - Dobrunje

Segment:

Trg SI ENTER – podsegment ADVANCE KOMERCIALNI ZAPISI

Oznaka:

ENU02

Ime VP:

JAVNA RAZSVETLJAVA, KOMERCIALNI ZAPIS 06/09/2022

ISIN koda:

SI0032502963

CFI koda:

DYZUXR

FISN:

ENU/DISC CP 20220906 UNSEC

LEI:

485100JKYTOLSC0LHH03

Število:

500

Nominalna vrednost (v EUR):

5.000.000,00

Datum prve izdaje v KDD:

7. 9. 2021

Datum uvrstitve na trg SI ENTER:

15. 9. 2021

Datum začetka trgovanja:  

15. 9. 2021

Zadnji trgovalni dan:

1. 9. 2022

Umik iz trgovanja:

2. 9. 2022

Datum zapadlosti:

6. 9. 2022

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot:

Apoen po 10.000,00 EUR

Tečaj:

Izražen v odstotku od nominalne vrednosti

Prvi referenčni tečaj:

96,133

Način trgovanja:

Avkcijsko

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 13.09.2021