Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-613/21

REPUBLIKA SLOVENIJA

Objava ponudbenega dokumenta za 2. izdajo obveznice RS86

Zadevni ponudbeni dokument se nahaja v prilogi.

Maja Praprotnik Zupan,
vodja Sektorja za izvrševanje
transakcij in za upravljanje likvidnosti
Datum: 16.09.2021