Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-260/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Popravek objave - JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. – uvrstitev komercialnih zapisov z oznako ENU02

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, v zvezi z objavo o uvrstitvi komercialnih zapisov z oznako ENU02, katerih izdajatelj je JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., objavlja popravek naslednjih podatkov v svoji objavi na SEOnetu, PAL št. 259/21: https://seonet.ljse.si/?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=77760:   

 

Prvi referenčni tečaj:

96,113

 

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 14.09.2021