Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-604/21

Equinox d.d.

Obvestilo

Družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje objavlja naslednje sporočilo:

 

Upravni odbor družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. je dne 13. 9. 2021 prejel dopis večinskega delničarja – družbe Axor holding d.d., s katerim jo je slednja obvestila, da vodi postopek nezavezujočih pogajanj z morebitnimi ponudniki za nakup njenega deleža v družbi EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. ter jo hkrati zaprosila, da ji za namene vzpostavitve virtualne podatkovne sobe s ključnimi podatki o družbi EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., ki bodo na voljo potencialnim ponudnikom, posreduje oziroma omogoči dostop do nekaterih podatkov o družbi EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Upravni odbor je dne 14. 9. 2021 sprejel sklep, s katerim je odločil, da bo družbi Axor holding d.d. omogočil dostop do navedenih podatkov, in sicer pod pogojem sklenitve ustreznega sporazuma o nerazkrivanju in varovanju zaupnih podatkov. Ob tem družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. zainteresirano javnost tudi obvešča, da bo dostop do navedenih podatkov pod enakimi pogoji (tj. pod pogojem podpisa ustreznega sporazuma o nerazkrivanju in varovanju zaupnih podatkov) na njihovo zahtevo omogočila tudi vsem ostalim delničarjem družbe.

 

EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Upravni odbor

Datum: 14.09.2021