Feast search
Keywords

Period

Issuer




Advanced search
 
INI-606/21

SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana

Polletno poročilo

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.) objavlja nerevidirano Poročilo o poslovanju Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. v prvem polletju leta 2021 ter nekaj ključnih poudarkov v pripetem sporočilu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom www.sij.si še najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava SIJ d.d.
Datum: 14.09.2021