Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-610/21

REPUBLIKA SLOVENIJA

Obvestilo o odkupu obstoječih obveznic Republike Slovenije RS84

TO OBVESTILO NI NAMENJENO RAZPOŠILJANJU V JURISDIKCIJE, KJER BI BILO TAKŠNO RAZDELJEVANJE NEZAKONITO, ALI OSEBAM, KI SE NAHAJAJO V TAKŠNI JURISDIKCIJI ALI SO NJENI REZIDENTI.

15. september 2021

REPUBLIKA SLOVENIJE OBJAVLJA ODKUP SVOJIH OBSTOJEČIH OBVEZNIC V NOMINALNI VREDNOSTI 1,200,000,000 EUR Z OBRESTNO MERO 0,875 % IN ZAPADLOSTJO LETA 2030 (ISIN: SI0002103990) ( »OBVEZNICE«)

Republika Slovenije (»Izdajatelj« ali »Republika«) se je dne 7. septembra 2021 zavezala, da bo odkupila dodatno količino Obveznic v nominalnem znesku 56.263.000,00 EUR (»Odkup«). Izdajatelj je naročil KDD, da po zaključku poravnave izbriše vse Obveznice odkupljene v skladu z Odkupom.

Po zaključku Odkupa je skupni nominalni znesek Obveznic, ki še niso zapadle v plačilo, sledeč:

 

Ime Obveznic

Skupni neodplačani znesek

Obveznice 2030

1.143.737.000,00

KDD

KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o.

Tivolska 48
1542 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 307 35 61
Elektronski naslov: korporacijske@kdd.si / poravnava@kdd.si
Za: Iztok Kovač

 

 

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI: To obvestilo je treba brati skupaj s Ponudbenim memorandumom. To obvestilo ne predstavlja kakršne koli ponudbe ali vabila za pridobitev ali prodajo vrednostnih papirjev. Razdeljevanje tega obvestila in Ponudbenega memoranduma je lahko v določenih jurisdikcijah po zakonu prepovedano. Izdajatelj in Organizatorji zahtevajo, da se osebe, ki prejmejo to obvestilo ali Ponudbeni memorandum, seznanijo s takšnimi omejitvami in jih upoštevajo.

Ministrstvo za finance
Datum: 15.09.2021