Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-263/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – zmanjšanje števila obveznic RS83

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Poslovni naslov:

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Segment:

Organiziran trg - Segment obveznic

Oznaka:

RS83

ISIN:

SI0002103974

CFI koda:

DBFUFR

Obstoječe število obveznic:

2.230.000

Število izbrisanih obveznic:

166.848

Novo število obveznic:

2.063.152

Datum spremembe na borznem trgu:

16. 9. 2021

Pojasnilo:

Delni odkup obveznic.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 15.09.2021