Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-267/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija – zmanjšanje števila obveznic RS73

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Poslovni naslov:

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Segment:

Organiziran trg - Segment obveznic

Oznaka:

RS73

ISIN:

SI0002103453

CFI koda:

DBFUFR

Obstoječe število obveznic:

1.250.000

Število izbrisanih obveznic:

11.257

Novo število obveznic:

1.238.743

Datum spremembe na borznem trgu:

16. 9. 2021

Pojasnilo:

Delni odkup obveznic.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 15.09.2021