Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-269/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija - povečanje števila obveznic RS86 - izpolnitev odložnega pogoja

Odložni pogoj za povečanje števila obveznic z oznako RS86 izdajatelja Republika Slovenija je izpolnjen, zato se z dnem 16. 9. 2021 v Segmentu obveznic na borznem trgu poveča število obveznic z oznako RS86, skladno z obvestilom borze št.: PAL-254/21, objavljenim na: https://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=77754.   

 

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana
Datum: 15.09.2021