Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-615/21

KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Mesečno poročanje

V skladu s sklepom o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS št. 99/2007) obveščamo, da bodo dne 16.09.2021 na spletni strani družbe objavljeni podatki, ki jih zahtevata četrti in peti člen sklepa.

 

Uprava
Datum: 16.09.2021
Pripeti dokumenti:  Poročilo