Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-616/21

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Obvestilo o poslih predsednika uprave z delnico TLSG

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, obvešča, da je Cvetko Sršen, predsednik Uprave Telekoma Slovenije, d.d., 16. 9. 2021 kupil 150 lotov delnic družbe z oznako TLSG, in sicer po ceni 53,80 evrov za delnico in v skupni vrednosti 8.070,00 evrov.

Nakup navadnih delnic družbe z oznako TLSG je bil izveden na Ljubljanski borzi. Po opravljeni transakciji ima Cvetko Sršen v lasti 150 delnic z oznako TLSG.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava Telekoma Slovenije
Datum: 17.09.2021