Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-273/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

MARIBORSKI VODOVOD d.o.o. – umik delnic z oznako MBVG

Izdajatelj:

MARIBORSKI VODOVOD d.o.o

Naslov:

Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

Ime instrumenta:

MARIBORSKI VODOVOD, G

Mesto trgovanja:

XLJM

Segment:

Trg SI ENTER – podsegment DELNICE SLOVENIJA

Oznaka:

MBVG

Vrsta delnic:

Redne imenske kosovne

ISIN koda:

SI0031102229

CFI koda:

ESVUFR

LEI:

48510000CRGR55CH5H87

Datum umika:

20. 9. 2021

Pojasnilo:

Izbris delnic iz centralnega registra

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 17.09.2021