Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-275/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Vabilo k javni razpravi o predlogu sprememb Slovenskega kodeksa upravljanja za javne delniške družbe

Ljubljana, 17. septembra 2021 - Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije vabita k javni razpravi o predlogu sprememb Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki bo stopil v veljavo s 1. januarjem 2022. Ta kodeks bo nadomestil do sedaj veljavnega iz leta 2016.

 

Posodobljen kodeks poleg redakcijskih in nomotehničnih popravkov vsebuje tudi pomembne vsebinske spremembe, ki so predstavljene v preambuli kodeksa in po posameznih načelih v obrazložitvi sprememb kodeksa. Razlogi za prenovo kodeksa po petih letih so predvsem v spremembi regulatornega okolja, ki se je odrazilo v noveli ZGD-1, drugi relevantni zakonodaji in vrsti novih priporočil dobre prakse korporativnega upravljanja doma in v tujini. Namen kodeksa ostaja enak. Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora in vodenja javnih delniških družb, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg v Sloveniji. Priporočilom lahko sledijo tudi druge družbe z namenom oblikovati transparenten in razumljiv sistem upravljanja, ki dviguje raven zaupanja tako domačih kot tujih vlagateljev, zaposlenih in tudi širše javnosti v slovenski sistem upravljanja družb. V okviru javne razprave predstavljamo Poročilo o analizi skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb za javne družbe za obdobje 2017‒2019.

 

Za vse zainteresirane deležnike Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije pripravljata brezplačen webinar, ki bo 5. oktobra ob 10h.

 

Poziv k javni razpravi do 20. oktobra!

 

Prosimo vas, da vaše pripombe posredujete Združenju nadzornikov Slovenije najkasneje do 20. oktobra 2021, na E-naslov: info@zdruzenje-ns.si.

 

Predlagane pripombe bomo obravnavali in oblikovali čistopis dokumenta, ki ga bosta potrdila Upravni odbor ZNS in uprava Ljubljanske borze. S tem bo kodeks stopil v veljavo.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 17.09.2021