Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-618/21

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Obvestilo o 5. seji nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Seja nadzornega sveta družbe KOMPAS SHOP d.d. je potekala dne 20.09.2021. Nadzorni svet je potrdil zapisnik predhodne seje, se seznanil s potekom skupščine in sprejetimi skupščinski sklepi ter se seznanil s poročilom uprave.

 

Informacija bo od 20.09.2021 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

 

 

 

Direktor družbe
Datum: 20.09.2021