Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-29/21

MELAMIN, d.d., Kočevje

Polletno poročilo za leto 2021

V skladu s Pravili Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in 136. in 137. členom ZTFI-1 uprava družbe Melamin d.d.Kočevje objavlja nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe za prvo polletje 2021.

Polletno poročilo za leto 2021 je v pripetem dokumentu in bo od 21.09.2021 dalje najmanj 10 let objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.melamin.si 

Direktor družbe
Srečko Štefanič

direktor družbe
Srečko Štefanič
Datum: 21.09.2021