Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-33/21

DUTB, d. d.

Objava nerevidiranega polletnega poročila 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravljanje terjatev bank,  d. d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja nerevidirano polletno poročilo družbe za prvo polletje 2021.

Poslovanje DUTB v prvem kvartalu 2021 je potekalo pod močnim vplivom ukrepov za omejevanje epidemije covid-19, kar je imelo za posledico relativno nizek obseg ustvarjenih prilivov iz upravljanja sredstev. S sproščanjem ukrepov in dvigom ekonomske aktivnosti je tudi DUTB izboljšala realizacijo in do konca prvega polletja že popolnoma nadoknadila začetni izpad ter obdobje zaključila nekoliko nad načrti, določenimi v letnem finančnem načrtu družbe.

 

V prvem polletju 2021 je DUTB realizirala 71,3 milijona EUR prilivov. Skupni ustvarjeni prilivi od ustanovite družbe do 30. junija 2021 so znašali skoraj 2,0 milijarde EUR ali 95,1 % celotne prenosne vrednosti sredstev in za več kot tretjino presegali ciljno vrednost za konec leta 2021.

 

Obseg portfeljev v upravljanju se je v prvi polovici leta 2021 zmanjšal za 10 %, najbolj portfelj terjatev, pri katerem je bilo izvedenih tudi nekaj konverzij v nepremičnine, tako da se slednji portfelj ni znižal.

 

Konec prvega polletja 2021 je DUTB beležila že skoraj dve tretjini uspešno zaključenih od skupno 120 primerov prestrukturiranj dolžnikov. Poleg teh je DUTB obravnavala tudi 642 večjih primerov unovčevanja zavarovanj, pri katerih je delež primerov z zaključenimi aktivnostmi ali aktivnostmi po unovčevanju zavarovanj prav tako skoraj dve tretjini.

Nerevidirano polletno poročilo DUTB 2021 je dostopno tudi na spletni strani družbe, Letna poročila – DUTB d.d.

 

Poslovodstvo DUTB
Datum: 28.09.2021
Pripeti dokumenti:  Polletno poročilo DUTB 2021