Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
SAR-34/21

PRVA GROUP PLC. - SKUPINA PRVA d.d., Ljubljana

Polletno poročilo

Na podlagi 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SKUPINA PRVA, d.d., objavlja nerevidirano konsolidirano polletno poročilo družbe za obdobje januar – junij 2021.

Besedilo nerevidiranega konsolidiranega polletnega poročila za obdobje januar – junij 2021 se nahaja v priponki.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh SKUPINA PRVA, d.d. (www.prvagroup.eu) in sicer najmanj 10 let od datuma objave.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.
Datum: 29.09.2021
Pripeti dokumenti:  Polletno poročilo 2021