Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
INI-629/21

MERCATOR, d.d., Ljubljana

Črpanje dodatnih 94,9 milijonov EUR posojila in poplačilo nadrejenega dolga

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Poslovni sistem Mercator d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Kot je družba Poslovni sistem Mercator d. d. (»Mercator«) javnost že obvestila, sta Skupina Mercator in družba Fortenova grupa d. d. (»Fortenova«) dne 16. 4. 2021 podpisali pogodbeno dokumentacijo za refinanciranje dolga Skupine Mercator, v kateri se je Fortenova zavezala Mercatorju zagotoviti posojilo v višini do 480 milijonov EUR. Dne 23. 4. 2021 so bili izpolnjeni vsi odložni pogoji za izvedbo refinanciranja Skupine Mercator iz naslova posojila Fortenove, pri čemer je Mercator črpal posojilo v znesku 385 milijonov EUR (posojilo omogoča črpanje v višini do 480 milijonov EUR), s katerim je refinanciral svojo nadrejeno (senior) zadolženost.

Dne 30. 9. 2021 je Mercator črpal dodatnih 94,9 milijonov EUR posojila pri Fortenovi (skupno je na ta dan črpanih 479,9 milijonov EUR). To dodatno posojilo je Mercator v celoti uporabil za poplačilo nadrejenega dolga (Super Senior Facility) do VTB Europe.

Za sklenitev pogodbene dokumentacije za refinanciranje opisane v prvem odstavku tega sporočila, katerega del je tudi črpanje dodatnega posojila, je Mercator pridobil soglasje nadzornega sveta, skladno s členoma 281.c in 281.č ZGD-1. To obvestilo šteje za javno objavo poslov s povezanimi strankami skladno s členom 281.d ZGD‑1.

Obvestilo bo od 1. 10. 2021 in za obdobje najmanj 5 let objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.mercatorgroup.si.

Poslovni sistem Mercator d.d.
Uprava
Datum: 01.10.2021