Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
PAL-294/21

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

TANIN SEVNICA d.d. - zmanjšanje števila delnic JSEG

Izdajatelj:

TANIN SEVNICA d.d.

Naslov:

Hermanova cesta 1, 8290 Sevnica

Segment:

Trg SI ENTER – podsegment DELNICE SLOVENIJA

Oznaka:

JSEG

Vrsta delnic:

Redne imenske kosovne

ISIN koda:

SI0031103987

CFI koda:

ESVUFR

Obstoječe št. delnic:

82.957

Število izbrisanih delnic:

12.310

Novo št. delnic:

70.647

Datum spremembe na trgu SI ENTER:

20. 10. 2021

Pojasnilo:

Zmanjšanje osnovnega kapitala

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 19.10.2021